Danka Pekarovičová

DankaPekarovicova1

Danka Pekarovičová sa narodila 30. júna 1978 v Piešťanoch. Prekonala detskú mozgovú obrnu,

odvtedy nedokáže používať svoje ruky a nerozpráva. K maľovaniu ju motivovala sestra. Súčasne

navštevuje Základnú umeleckú školu v Piešťanoch.

Tvorba

DankaPekarovicova2

DankaPekarovicova3