Adriana Mišovcová

AdrianaMisovcova1

Adriana Mišovcová sa narodila 20. 7. 1984 v Trenčíne. Od narodenia má chromé končatiny.

V súčasnosti navštevuje domov sociálnych vecí pre dospelých v Prievidzi. Ako šesťročná sa pokúsila

prvýkrát maľovať ústami. Odvtedy má veľké potešenie z tejto činnosti a neustále sa zdokonaľuje.

Tvorba

AdrianaMisovcova2

AdrianaMisovcova3

AdrianaMisovcova4