Archív podujatí

Výstava v Bratislave, november 2004

V Mozartovej sieni Rakúského veľvyslanectva v Bratislave sa uskutočnila vernisáž umelcov maľujúcich ústami a nohami. Prítomných umelcov pozdravil aj rakúsky veľvyslanec, jeho excelencia Dr. Martin BOLLDORF.

archiv_podujati1

archiv_podujati2

archiv_podujati3

Workshop Balaton 2007

Naše umeľkyne Danka Pekarovičová a Adriana Mišovcová v júli 2007 absolvovali 5-dňový rekreačno formačný pobyt pri Balatone. V prekrásnom prostredí pod odborným dohľadom umelcov sa zdokonalovali v maľbe a rôznych výtvarných technikách.

archiv_podujati4

Poprad Workshop 2008

V júli tohto roku sme zorganizovali spolu s poľským nakladateľstvom týždenný workshop v Poprade. V prekrásnom podtatranskom prostredí sa mohli umelci zdokonaľovať  v maľbe a rôznych výtvarných technikách. V prvej časti workshopu sa maľoval portrét, druhá časť patrila zátišiu a záverečná časť samozrejme Vysokým Tatrám. Stretnutie umelcov veľmi obohatilo, nielen po odbornej stránke. Vytvorili sa nové priateľstvá a odovzdali sa skúsenosti .

 

podujatia1

podujatia2

podujatia3

podujatia4