Vitajte v nakladateľstve NUMUN

Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami vzniklo na Slovensku v auguste 2004. Zámerom nakladateľstva je zviditeľniť a podporovať postihnutých umelcov, ktorí kvôli svojmu postihnutiu alebo ochoreniu nemôžu tvoriť svoje umelecké diela rukami, ale pomocou úst alebo nôh, umožniť im kontakt s inými umelcami.

Na slovensku máme  tri umeľkyne ktoré poberajú štipendium od celosvetovej organizácie. Okrem nakladateľských aktivít udržiavame kontakt s umelcami v našej krajine, organizujeme výstavy umeleckých diel a pracovné dielne. Samozrejme stále tiež hľadáme  nové talenty.